Vergoedingen

Ik heb een contract met bijna alle ziektekostenverzekeraars. Voor 2023 heb ik geen contract met Caresq, Eno en ASR-Ditzo. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Voor zorg die niet onder de verzekerde zorg valt is het tarief voor 2023 €115 per sessie.