Vergoedingen

Ik heb een contract met alle ziektekostenverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Voor zorg die niet onder de verzekerde zorg valt (OZP overig zorgproduct) is het tarief voor 2020 vastgesteld op € 110,27 per sessie.