Wachttijd

Wachttijd

De genoemde wachttijd van twee weken is de periode tot het eerste intakegesprek.
Na de intakegesprekken start de behandeling zonder een wachttijd.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn gezamelijk overeengekomen wat de maximaal aanvaardbare wachttijden zijn. Hierbij is afgesproken dat het eerste intakegesprek moet plaatsvinden binnen vier weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder, en dat de behandeling binnen tien weken na de intake start. De termijnen die ik hanteer van twee weken voor de intake en vervolgens geen wachttijd voor de behandeling vallen daar ruim binnen.

Voor de volledigheid maak ik u erop attent dat u, wanneer u de wachttijd te lang vindt, altijd contact kunt opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar kunt vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat de intake plaatsvindt en de behandeling start binnen de afgesproken maximaal aanvaardbare wachttijden.