Werkwijze en stijl

Mijn werkwijze is deskundig en zorgvuldig, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en kwaliteiten. Waar mogelijk wordt gewerkt met wetenschappelijk onderbouwde methoden, vanuit diverse theoretische referentiekaders.

Na de intakegesprekken waarin de hulpvraag, de huidige omstandigheden en de geschiedenis in kaart worden gebracht, wordt in overleg een behandelplan opgesteld.

Ik heb een vast samenwerkingsverband met 4 huisartsen. Met hen vindt een regulier overleg plaats. Met andere collega’s is er altijd overleg mogelijk als dat nodig is.

Door middel van regelmatige nascholing houd ik mijn vakkennis op peil.
Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP).

Privacy-statement